[PDF] Cambridge English First 2 With Answers + CD

These examination papers for the Cambridge English: First (FCE) exam provide the most authentic exam preparation available, allowing candidates to familiarise themselves with the content and format of the exam and to practise useful exam techniques. Downloadable audio contains the listening tests material. The Student’s Books and Audio CDs are also available separately. These tests are also available as Cambridge English: First Tests 5-8 on … Continue reading [PDF] Cambridge English First 2 With Answers + CD

Trọn bộ New Cutting Edge

Là bộ giáo trình dành cho đối tượng sinh viên và người lớn, bao gồm 6 cấp độ từ cơ bản đến nâng cao, tương dương với trình độ ngoại ngữ từ A1 – C1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Bộ giáo trình đã trở nên rất phổ biến với phương pháp đặc trưng là tiếp cận ngôn ngữ dựa trên bối cảnh … Continue reading Trọn bộ New Cutting Edge

Tổng hợp tài liệu thi IELTS 2015

Đây là tổng hợp tất cả tài liệu hay luyện thi IELTS dành cho các bạn đang học và chuẩn bị thi IELTS. Từ tháng 9/2015 có sự thay đổi về học phí thi IELTS, cụ thể là tăng lên 4,5 triệu đồng. Do đó việc chuẩn bị tốt trước khi thi cho đáng đồng tiền là điều quan trọng. Ebooks4all tổng hợp tài liệu … Continue reading Tổng hợp tài liệu thi IELTS 2015

Real Listening and Speaking full 1-4 with answers

Cambridge English Skills is a four-level skills series specially designed for adults and young adults wanting to communicate confidently in English wherever they are – at home, at work, travelling, studying or socialising with English-speaking friends. * Organised around the themes of ‘Work and Study’ and ‘Social and Travel’, the series builds confidence through activities based on everyday situations. * Learning tips throughout the book … Continue reading Real Listening and Speaking full 1-4 with answers