Bí Quyết Thành Công Của Nhà Lãnh Đạo Tài Năng

Bí quyết thành công của nhà lãnh đạo tài năng là một câu chuyện thú vị, một bài học về hình mẫu người lãnh đạo trong thời đại mới với tư duy mới. Cuốn sách truyền đạt những bí quyết và kinh nghiệm hết sức giá trị, giúp các nhà quản lý và lãnh đạo ở bất kỳ vị trí nào có thể phát triển các kỹ năng quản lý hiệu quả. Một cuốn sách đáng để được tìm đọc.
Download: (pdf) Tại đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s