Ngay Cả Buffett Cũng Không Hoàn Hảo _ Even Buffett isn’t perfect

Warren Buffett là người giàu thứ ba thế giới hiện nay (tháng 9/2013). Cuốn sách Ngay Cả Buffet Cũng Không Hoàn Hảo đúng như tựa đề của nó cho người đọc thấy được những chiến lược đầu tư tốt và chưa tốt của Buffett. Qua đó giúp bạn có cái nhìn đúng hơn về việc đầu tư. Đây là cuốn sách nên được đọc.  

                                                              Download: (pdf) Tại đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s