Những nguyên lý quản trị bất biến mọi thời đại

     Qua quyển sách “những nguyên lý quản trị bất biến mọi thời đại” tác giả vẽ nên một bức tranh về tư duy quản lý, cũng như việc áp dụng quản lý vào thực tế sao cho có hiệu quả nhất. Cuốn sách giúp chúng ta có cái nhìn toàn bộ về những chuyển biến lớn trong cơ cấu tổ chức và hiểu rõ vai trò của nhà quản lý trong nổ lực                                        đổi mới.                                      

                                                             Download: (pdf) click here

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s