Amazon.com Phát Triển Thần Tốc

Cuốn sách “amazon.com phát triển thần tốc” giúp bạn thấy được sự hình thành và phát triển của Amazon.com. Cuốn sách giúp ta hiểu thêm về Jeff Bezos – một nhân vật được tung hô trong thế giới internet. “Một người đã tạo dựng cái thế giới chưa từng chứng kiến, anh sáng tạo nên thương hiệu được thường xuyên nhận diện trên internet.”

                                                Download: (mobi + epub) Click here

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s