Mobipocket Reader – phần mềm đọc file epub/prc

Mobipocket Reader là một phần mềm miễn phí, nhỏ gọn, cho phép chúng ta đọc các ebooks (đuôi prc/epub) trên các thiết bị di động và trên máy tính cá nhân.

Mobipocket Reader

Mobipocket Reader  cho phép bạn xem, chỉnh sửa, phóng to, thu nhỏ, đánh dấu, kết nối và tìm kiếm các văn bản trực tuyến. Một phần mềm rất hữu ích phải không các bạn.
                                           Download now (Mobipocket Reader 6.2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s