Hạt giống Tâm Hồn 9

Bộ sách hạt giống tâm hồn là một bộ sách nổi tiếng về các câu chuyện nghệ thuật sống và các giá vị đạo đức. Bộ sách là nguồn cảm hứng và sự thúc đẩy con người vươn lên trong mọi nghịch cảnh, chiến thắng chính mình, và sống xứng đáng với phẩm giá của mình. Một bộ sách hay nên đọc.

                                               
                                                      Download:(file pdf) click here

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s