50 công ty làm thay đổi thế giới

50 Công Ty Làm Thay Đổi Thế Giới là cuốn sách hay kể về câu chuyện có thật của các công ty hàng đầu thế giới. Qua cuốn sách bạn biết được làm sao các công ty đó tạo được những bước đột phá để thay đổi thế giới. Đồng thời bạn sẽ thấy được sự can đảm, ý chí mạnh mẽ và sự quyết tâm tuyệt đối trong công việc của mọi người trong các công ty này. Cuốn sách nên được tìm đọc.    
    
Download: (pdf) click here 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s