Think and Grow Rich (prc)

  Think and Grow Rich tiếng việt được dịch sang là suy nghĩ làm giàu, là một cuốn sách kinh điển về việc kinh doanh và làm giàu. Cuốn sách nêu lên những nguyên tắc rất quan trọng và cần thiết để xây dựng sự nghiệp làm giàu. Những nguyên tắc này không chỉ là những lý thuyết mà đã được nghiên cứu và thực nghiệm. Đây là một cuốn sách đầu tiên nên đọc cho tất cả các bạn, những người có khác vọng vươn lên và muốn giàu có.
                                                              Download now
Lưu ý: sau khi download xong, bạn thêm đuôi (.mobi) vào phía sau file nhé! Chúc bạn thành công!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s