Cuộc sống không giới hạn

Cuộc sống không giới hạn

   Không chân, không tay, không giới hạn.
   Không có tay, Nick Vujicic vẫn chạm tới trái tim của hàng triệu con người mỗi khi hiện diện. Không có chân, Nick vẫn đi khắp nơi trên thế giới. Hiện nay, anh là chủ tịch và là CEO của tổ chức quốc tế Life Without Limbs, đồng thời là một diễn giả có sức truyền cảm lớn.
  Cuốn sách cuộc sống không giới hạn được Nick viết năm anh 27 tuổi, với mục đích chia sẻ sức mạnh nhằm khám phá chân lý cao đẹp từ vấp ngã trong cuộc đời để tiếp tục vững bước trên con đường theo đuổi ước mơ, và cuộc sống từ đó ý nghĩa hơn nhiều. Một quyển sách đáng đọc
                                                                  Download now

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s