Tổng hợp tài liệu thi IELTS 2015

Đây là tổng hợp tất cả tài liệu hay luyện thi IELTS dành cho các bạn đang học và chuẩn bị thi IELTS. Từ tháng 9/2015 có sự thay đổi về học phí thi IELTS, cụ thể là tăng lên 4,5 triệu đồng. Do đó việc chuẩn bị tốt trước khi thi cho đáng đồng tiền là điều quan trọng. Ebooks4all tổng hợp tài liệu luyện thi IELTS này để giúp các bạn ôn thi tốt hơn. Tài liệu thi gồm có:

  1. Bộ luyện thi IELTS kinh điển Cambridge IELTS 5,6,7,8,9,10

Download

2. BỘ Tài liệu Complete IELTS chia theo cấp độ

  3. Bộ luyện thi Speaking cho IELTS

  • IELTS SPEAKING: gồm các sách IELTS Speaking của Mark Allen, IELTS Speaking Mat Clark. Download now

    4. Tài liệu luyện IELTS Writing

  • IELTS Writing: gồm Ideals For IELTS Topics, IELTS Write Right, Writing task 2 band 8 and 9,   Wring task 1, Writing task 2 samples. Download now

     5. Tài luyện IELTS Vocabulary

  • IELTS Vocabulary gồm: 20000 từ luyện thi IELTS, Academic Vocabulary, English Idioms In Use, Check Your Vocabulary For IELTS. Download now

6. Tài liệu về IELTS Tips and Practice

  • IELTS TIPS AND PRACTICE gồm: IELTS Practice Plus 1 and 2, Cambridge IELTS 9, 8,       Barron How To Prepare For The IELTS, IELTS Sure Success Band 7, Essential For IELTS Reading, Listening, Writing and Speaking…  Download now
  • Cập nhật IELTS TIPS AND PRACTICE (link Mega): Click here
  • Download IELTS PRACTICE TEST PLUS 3 Full tại đây

Ngoài ra các tài liệu khác sẽ được cập nhật mới nhất. Xem hướng dẫn download nếu chưa biết cách tại mục How to download.

 

 

 

One thought on “Tổng hợp tài liệu thi IELTS 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s