Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì

Thế giới xung quanh là một bàn đàm phán khổng lồ, dù muốn hay không, bạn chính là một phần trong đó. Là một cá nhân bạn sẽ có lúc mâu thuẫn với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, đối thủ cạnh tranh. Cách xử lý những mâu thuẩn này có thể quyết định đến sự thành đạt và thoải mái trong cuộc sống của … Continue reading Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì