Những nguyên lý quản trị bất biến mọi thời đại

     Qua quyển sách “những nguyên lý quản trị bất biến mọi thời đại” tác giả vẽ nên một bức tranh về tư duy quản lý, cũng như việc áp dụng quản lý vào thực tế sao cho có hiệu quả nhất. Cuốn sách giúp chúng ta có cái nhìn toàn bộ về những chuyển biến lớn trong cơ cấu tổ chức và hiểu … Continue reading Những nguyên lý quản trị bất biến mọi thời đại