Amazon.com Phát Triển Thần Tốc

Cuốn sách “amazon.com phát triển thần tốc” giúp bạn thấy được sự hình thành và phát triển của Amazon.com. Cuốn sách giúp ta hiểu thêm về Jeff Bezos – một nhân vật được tung hô trong thế giới internet. “Một người đã tạo dựng cái thế giới chưa từng chứng kiến, anh sáng tạo nên thương hiệu được thường xuyên nhận diện trên internet.”   … Continue reading Amazon.com Phát Triển Thần Tốc