Đánh Cắp Ý Tưởng

Với cách viết sắc sảo, mạch lạc và hài hước, tác giả cuốn “đánh cắp ý tưởng” đã cung cấp mọi thông tin quý giá bao quát mọi vấn đề về marketing, thương hiệu, và quảng cáo. Những ý tướng hữu ích, độc đáo giúp chúng ta có thể áp dụng ngay để nâng cao…

The 24-Carrot Manager

Với câu chuyện ngụ ngôn hiện đại hết sức gần gũi và sinh động, “câu chuyện nhà quản lý cà rốt và nghệ thuật khen thường” cho ta thấy tầm quan trọng của việc khen thưởng trong việc khơi dậy những tiềm năng to lớn trong đội ngũ nhân viên của tổ chức. Quyển sách…