Quốc Gia Khởi Nghiệp

Quốc gia khởi nghiệp (Start-up nation) là câu chuyện viết về sự phát triển thần kỳ của nền kinh tế Israel từ lúc lập quốc cho đến khi trở thành quốc gia có nền công nghệ hàng đầu thế giới. Được cho là cuốn sách hé mở những bí quyết kỳ diệu của người Israel trong quá trình phát triển kinh tế và bảo vệ … Continue reading Quốc Gia Khởi Nghiệp