Tổng hợp sách hay về đầu tư chứng khoán free download

Tổng hợp các sách hay về đầu tư chứng khoán, download miễn phí.  A Random Walk Down Wall Street                                                              Download here  Làm giàu qua chứng khoán…

Đánh Cắp Ý Tưởng

Với cách viết sắc sảo, mạch lạc và hài hước, tác giả cuốn “đánh cắp ý tưởng” đã cung cấp mọi thông tin quý giá bao quát mọi vấn đề về marketing, thương hiệu, và quảng cáo. Những ý tướng hữu ích, độc đáo giúp chúng ta có thể áp dụng ngay để nâng cao…