HOT ENGLISH MAGAZINE

Hot English magazine is a leading English resource. Its fun and colourful approach to teaching real English as it’s spoken by native speakers is popular around the world. It is useful for both students and teachers with all levels.  download eBook and Audio of Hot English Magazine – Number 1: eBook and Audio  download eBook…

CAE Books

Đây là nơi tổng hợp các sách ôn luyện thi CAE free cho tất cả các bạn đang hoặc sắp chuẩn bị thi CAE, hoặc muốn nâng cao khả năng tiếng anh của mình. Các bạn xem video hướng dẫn download sách ở bên dưới nếu chưa biết cách nha. Password (nếu có): Ebooks4all4all Bộ…

Tổng hợp bộ tài liệu luyện thi B1 PET1-6

Cambridge English Preliminary (PET) là chứng chỉ tiếng Anh ở trình độ trung cấp, tương ứng với bậc B1 theo khung đánh giá Cộng đồng chung Châu Âu (CEFR) Common European Framework of Reference for Languages(CEFR). Giáo trình PET được biên soạn nhằm giúp người học tự ôn luyện để chuận bị tốt nhất trước…