The 24-Carrot Manager

Với câu chuyện ngụ ngôn hiện đại hết sức gần gũi và sinh động, “câu chuyện nhà quản lý cà rốt và nghệ thuật khen thường” cho ta thấy tầm quan trọng của việc khen thưởng trong việc khơi dậy những tiềm năng to lớn trong đội ngũ nhân viên của tổ chức. Quyển sách giúp trang bị cho các nhà quản lý ngày nay … Continue reading The 24-Carrot Manager