Học tiếng anh bằng thơ

Hello có nghĩa xin chào Goodbye tạm biệt, thì thào Wishper Lie nằm, Sleep ngủ, Dream mơ Thấy cô gái đẹp See girl beautiful I want tôi muốn, kisshôn Lip môi, Eyesmắt … sướng rồi … oh yeah! Long dài, shortngắn, tall cao Here đây, theređó, which nào, where đâu Sentence có nghĩa là câu…

Tổng hợp sách hay về đầu tư chứng khoán free download

Tổng hợp các sách hay về đầu tư chứng khoán, download miễn phí.  A Random Walk Down Wall Street                                                              Download here  Làm giàu qua chứng khoán…