Tổng hợp tài liệu thi FCE (updated format mới bên dưới)

Đây là nơi tổng hợp các tài liệu luyện thi FCE hữu ích cho các bạn đang chuẩn bị ôn tập để thi FCE. Tài liệu thi FCE gồm có: 7 cuốn Cambridge First Certificate In English             Download tại đây: Cambridge First Certificate In English 1,2,3: Click here Cambridge First Certificate In English 4:  (pdf) Click here ;; (audio) Click here Cambridge First Certificate In English 5:  (pdf) Click … Continue reading Tổng hợp tài liệu thi FCE (updated format mới bên dưới)